یکشنبه، 7 خرداد 1396 پرچم ایران تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
درباره ما
MBA تعاون
تماس با ما
شماره حساب سامانه
دوره مشترک DBA
درس افزار آزاد دانشگاه صنعتی شریف
l 
 

     
اطلاعیه مهم » 

 »  کانال رسمی سامانه جامع آموزش عالی راهبردی کسب وکاردر تلگرام راه اندازی شد
 » فیلم ارائه ی جناب آقای دکتر فاطمی
 » وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تفاهمنامه همکاری امضا کردند


 [ادامه]
اطلاعيه دوره های کاربردی-سازمانی  
 
  براي درون زا شدن اقتصاد ديدگاهي استراتژيك مي خواهيم تا بتوانيم محصولي قابل رقابت در سطح دنيا توليد كنيم. به عبارتي بايد كاهش هزينه تمام شده را در مقياس توليد در نظر داشت. اقتصاد درون زا يك اقتصاد دانش بنيان است  يعني اقتصادي  كه سهم دانش در ارزش افزوده بيشترين باشد و همچنين اقتصاد درون زا اقتصادي متكي بر بهره وري است كه بايستي چرخه هاي بهره وري در بنگاه ها ايجاد و راه اندازي شود.  
اقتصاد برون گرا يعني اقتصادي صادرات گرا همراه با  تعامل مستمر و مفيد با اقتصاد دنيا و محيط بين الملل كه حضور در بازار هاي جهاني براي آن حائز اهميت مي باشد. تعاوني هاي صادرات گرا با هدف ارائه خدمات مشاوره و انجام امور صادراتي تشكيل  و آموزش هاي لازم در حوزه هاي LC، انعقاد قرارداد هاي خارجي، فنون مذاكره و استاندارد سازي محصول را ارائه نمائيم.
در خصوص ركن مقاوم بودن اقتصاد بايد بتوان در مقابل شوك ها، تحريم ها و تغييرات شديد انعطاف پذير و مقاوم باشيم.  دكتر شكيبايي اظهار داشت يكي از عوامل آسيب پذير بودن در حال حاضر، دولتي بودن اقتصاد و وابستگي شديد به فروش نفت مي باشد كه اگر شركت هاي تعاوني در ساختار اصلي و صحيح خود شكل بگيرند به دليل عدم وابستگي آنها به بودجه هاي نفتي مي توانند اقتصادي مقاوم ايجاد كنند. در واقع بخش تعاون بايد مدعي مقاوم سازي اقتصاد باشد و به عنوان كمك رسان بخش خصوصي در حوزه مقاوم سازي اقتصاد گام بردارد.   
ايشان در خصوص اقتصاد عادلانه اظهار داشت: عدالت محوري از ويژگي هاي اقتصاد تعاوني مي باشد كه شركت هاي تعاوني بايد براي اثبات ادعاي عدالت محوري خود به تمام ابعاد  عدالت منجمله عدالت بين مناطق و همچنين عدالت بين نسلي همراه با حفظ محيط زيست و منابع طبيعي و ساير منابع خداداي توجه ويژه داشته باشند.
 
 
 
html video tutorial by EasyHtml5Video.com v3.5