دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه تغییر زمان مصاحبه دکتری تکمیل ظرفیت رشته فیزیک دوره بورس اعزام به خارج

 تاريخ: 29/08/96

 به اطلاع داوطلبان معرفی شده به مصاحبه در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری در رشته فیزیک دوره بورس اعزام به خارج (کد رشته محل 3083) می رساند که با توجه به تعطیلی روز دوشنبه 6 آذر ماه، مصاحبه این افراد در تاریخ 12 آذر ماه 96 انجام خواهد شد.


 درج در سايت توسط : اداره آموزش