دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 برگزیدگان بیست و سومین دوره المپیاد علمی دانشجویی منطقه 3 کشوری

 تاريخ: 28/03/97

 ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی دانشجویان شرکت کننده در بیست وسومین المپیاد علمی دانشجویی منطقه سه کشوری بدینوسیله اسامی منتخبین راه یافته به مرحله المپیاد کشوری اعلام میگردد:

- آقای حمید کریمی   منتخب  رشته مهندسی شیمی 
- آقای امین سخن سنج  منتخب رشته مهندسی شیمی 
- خانم مهسا کیانی نیا منتخب رشته مهندسی شیمی 
- آقای حسن بالایی  منتخب رشته مهندسی مواد 
- خانم سپیده اصلانی منتخب رشته مهندسی مواد 

ضمن تبریک ، امیدواریم در مرحله کشوری نیز شاهد درخشش این عزیزان باشیم .                                   معاونت آموزشی دانشگاه 


 درج در سايت توسط : اداره آموزش