دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 شرایط وام عتبات عالیات کشور عراق

 تاريخ: 18/07/97

 

شرایط وام عتبات عالیات
 
  وام عتبات به منظور ترويج فرهنگ و ارزش­هاي غني اسلامي و نيز با توجه به اهميت ﺗﺄثير سفر معنوي عتبات عالیات کشور عراق، در جهت كمك و حمايت مالی به آن دسته از دانشجویان كه جهت زیارت مشرف مي­شوند با شرايط ذيل، پرداخت می گردد.

.
مشمولان (طبق قانون صندوق رفاه) سقف وام مدارک ویژه
دانشجویان مجرد
دانشجویان متاهل
10.000.000
15.000.000
مستندات سفر به همراه فیش ثبت نام.
تاییدیه معاونت فرهنگی دانشگاه.
وام زیارت عتبات عالیات بعد از انجام سفر و فقط یکبار در طول تحصیل تعلق می­گیرد.
 
 
 
 


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان