دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه اداره امور دانشجویان در خصوص اختلال در ساعات حرکت سرویسهای ایاب و ذهاب تبریز

 تاريخ: 05/08/97

 بدین وسیله به اطلاع  می رساند با عنایت به اجرای عملیات تعمیر و بازسازی مسیر BRT تبریز در محدوده میدان جهاد تا نرسیده به میدان قونقا، احتمال تاخیر در ساعات حرکت برخی از سرویسهای ایاب و ذهاب دانشجویی وجود دارد. چنانچه عملیات مزبور طولانی شده و نظم سرویسها را تحت الشعاع قرار دهد ممکن است تغییراتی در مبدأ و مقصد سرویسها بوجود بیاید که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.  


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان