دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه اداره امور خوابگاهها در خصوص ترکیب بندی برای نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

 تاريخ: 26/03/98

 

 به اطلاع دانشجویان محترم می­رساند جهت ارائه ترکیب اتاق برای  نیمسال اول 99-98 به آدرس زیر مراجعه نمائید. لطفاً قبل از ارائه ترکیب، راهنمای ترکیب بندی را به دقت مطالعه نمائید. ( به علت کمبود جا در ترم آتی حتماً تا تاریخ اعلام شده نسبت به ثبت ترکیب در سامانه اقدام نمائید در صورت عدم ترکیب در مهلت تعیین شده مشکلات وعواقب بعدی متوجه خود دانشجو خواهد بود).

www.sutkhabgah.ir

آخرین مهلت ارائه ترکیب تا مورخ 05/04/98 می باشد.

عدم ارائه ترکیب به منزله انصراف از خوابگاه تلقی شده و به علت برنامه ریزی برای ترم آتی براساس لیست ترکیب بندی، اسکان خارج از لیست امکان پذیر نخواهد بود.
ضمناً دانشجویانی که نیاز به اسکان در خوابگاه برای ترم بعدی ندارند جهت جلوگیری از بروز هر گونه مشکل، انصراف کتبی خود را تا تاریخ مذکور به امور خوابگاهها ارائه دهند. 
                                                                                                                                                               

 اداره امور خوابگاه­ها -  25/03/98

 


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان