دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 قابل توجه دانشجویان دوره های روزانه مقطع کارشناسی

 تاريخ: 28/11/98

 

بسمه تعالی

به اطلاع آن دسته از دانشجویان دوره های روزانه مقطع کارشناسی که بعلت 3 ترم مشروطی جهت ادامه تحصیل ملزم به پرداخت شهریه مصوب هیأت امنا هستند می رساند مبلغ بدهکاری در سامانه آموزشی از بابت پرداخت شهریه  می باشد که لازم است جهت واریز شهریه تا تاریخ 98/12/03 (بمنظور انجام حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98) در سامانه سما اقدام نمایند.

اداره آموزش


 درج در سايت توسط : اداره آموزش