دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه لغو کارگاههای آموزشی آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی و شیوه‌های دسترسی به منابع علمی

 تاريخ: 04/12/98

 

به اطلاع میرساند به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کارگاه های «آموزشی آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی و شیوه‌های دسترسی به منابع علمی» از تاریخ 4 الی 19 اسفند ماه برگزار نخواهد شد و تاریخ جدید برگزاری دوره ها بعد از عید اطلاع رسانی خواهد شد.


کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
 درج در سايت توسط : فناوری اطلاعات