دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه شماره 4 - قابل توجه داوطلبان مصاحبه دکتری سال 1399

 تاريخ: 05/07/99

 

بسمه تعالی

به اطلاع آن دسته از داوطلبان مصاحبه دکتری دانشگاه صنعتی سهند که تاکنون مدارک خود را برای بررسی به ایمیـل معرفی شـده توسط دانشکده ها (موجود در اطلاعیه شماره 1) ارسال ننموده اند می رساند آخرین فرصت ارسال مدارک برای داوطلبان کلیه رشته ها تا پایان وقت اداری روز دوشنه مورخ 7/7/1399 می باشد و به درخواستهایی که پس از این تاریخ ارسال شوند به هیچ وجه ترتیب اثر داده نشده و دعوت به مصاحبه نخواهند شد. شایان ذکر است که تاریخ مصاحبه این قبیل داوطلبان و همچنین داوطلبان جامانده از مصاحبه اصلی، در وبسایت دانشکده مربوطه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.


 درج در سايت توسط : اداره آموزش