دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی که سنوات مجاز تحصیل آنها به اتمام رسیده یا دارای 4 ترم مشروطی و بالاتر می باشند- لزوم ثبت نامه در سامانه سجاد

 تاريخ: 09/07/99

 

بسمه تعالی

به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی مهر ماه1394 و ماقبل که سنوات مجاز تحصیل آنها به اتمام رسیده است و دانشجویان دارای 4 ترم مشروطی و بالاتر مقطع کارشناسی دانشگاه می رساند جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی1400-1399سریعا در سامانه سجاد به آدرس اینترنتی portal.saorg.ir   ثبت نام و مدارک  لازم را آپلود نمایند. بدیهی است با توجه به بررسی درخواست این قبیل از دانشجویان در کمیسیون موارد خاص استانی، به درخواست های بعدی و خارج از این سامانه رسیدگی  نخواهد شد. و حکم محرومیت از تحصیل برای این دانشجویان صادر خواهد گردید.                                                                                                        


 درج در سايت توسط : اداره آموزش