دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه امور نظام وظیفه دانشگاه در خصوص صدور معافیت تحصیلی دانشجویان نوورودسال 99

 تاريخ: 04/09/99

 اطلاعیه
پیرو اطلاعیه های قبلی اداره نظام وظیفه بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان پسر که منتظر برگ معافیت تحصیلی ارسالی از طرف دانشگاه  هستند می رساند که طبق بخشنامه جدید نظام وظیفه  با در دست داشتن مدارک ذیل:
دانشجویان کارشناسی

 1. فرم شماره 4 (گواهی آخرین وضعیت تحصیلی دانش آموزان)
 2.  کپی آخرین مدرک تحصیلی
 3.  پرینت قبولی سازمان سنجش
 4. کپی شناسنامه و کارت ملی
 5.  یک قطعه عکس
دانشجویان کارشناسی ارشد
 1. ابطال معافیت تحصیلی مقطع کارشناسی
 2.  پرینت قبولی سازمان سنجش
 3. کپی شناسنامه و کارت ملی
 4.  یک قطعه عکس
دانشجویان دکترا
 1. ابطال معافیت تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد
 2.  پرینت قبولی سازمان سنجش
 3. کپی شناسنامه و کارت ملی
 4.  یک قطعه عکس
به اداره پلیس 10+ شهر خودشان مراجعه و پس از اخذ برگه معافیت تحصیلی،  اصل آنرا به آدرس دانشگاه پست نمایید.
                                                                                                                                      اداره آموزش


 درج در سايت توسط : اداره آموزش