دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه اداره رفاه دانشجویی در خصوص تعیین وضعیت بدهی وامهای دانشجویان دکتری ورودی 92

 تاريخ: 17/09/99

 

مطابق آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وامهای دانشجویی و پیرو پیامکهای ارسالی از طرف صندوق رفاه و در راستای تعیین وضعیت بدهی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی ناپیوسته ورودی ۹۲ که جهت تعیین تکلیف و صدور دفترچه قسط مراجعه ننموده اند، به اطلاع می رساند آخرین مهلت جهت تعیین تکلیف بدهی پایان آذر ماه می باشد در صورت عدم مراجعه جهت تعیین وضعیت بدهی، سیستم به صورت خودکار دفترچه تک قسط صادر می نماید.
 
خواهشمند است در فرصت مقرر از طریق ارسال ایمیل به آدرس baghban@sut.ac.ir و یا تماس تلفنی با اداره رفاه دانشگاه اقدام لازم را به عمل آورید.
 
04133458054 
04133458068  
 
اداره رفاه دانشجویی 
 
 
https://t.me/Refah_Sut


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان