دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

 وبینار تخصصی علمی _ پژوهشی سازه های فضاکار

 تاريخ: 07/10/99

 

دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند با همکاری سازه های فضا کار ایران برگزار می کند.

 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی