دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

 اطلاعیه معاونت آموزشی - رفع محدودیت دسترسی به سامانه آموزشی

 تاريخ: 01/11/99

 به اطلاع آن دسته از  دانشجویانی که اکانت سامانه آموزشی ( سما)  آنها به علت بدهی مسدود می باشد می رساند ، سامانه سما جهت دسترسی به برنامه امتحانات تا روز شنبه مورخ 99/11/4 برای این دانشجویان فعال شد . 


 درج در سايت توسط : اداره آموزش