دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

 اطلاعيه مهم اداره آموزش دانشگاه صنعتي سهند در مورد انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي1400-1399 ( ويژه مقاطع تحصيلي کارداني وکارشناسي)

 تاريخ: 21/11/99

 به اطلاع كليه دانشجويان مقاطع تحصيلي کاردانی و کارشناسی  دانشگاه  مي رساند انتخاب واحد نيمسال دوم سال­تحصيلي1400-1399 طبق برنامه زمانبندي اعلام شده براي دانشجويان از طريق وب سايت آموزش انجام خواهد پذيرفت. در اين مورد ضروري است دانشجويان عزيز به نکات مندرج در اطلاعیه پیوست  توجه کافی نمايند.

                                                                                                                                                                            با آرزوی موفقیت - اداره کل آموزش


 درج در سايت توسط : اداره آموزش