دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص برگزاری کلاسهای روز یکشنبه 12 اردیبهشت ماه 1400

 تاريخ: 11/02/00

 با آرزوی قبولی طاعات و عبادات به اطلاع می رساند به منظور بهره مندی عزیزان از فیوضات شب قدر، فعالیتهای آموزشی و اداری دانشگاه روز یکشنبه 12اردیبهشت ماه 1400 با دو ساعت تاخیر شروع خواهد شد .فذا کلاسهای درسی ساعت 8/30 تعطیل خواهد بود.
                                                                                     با آرزوی توفیق - معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 


 درج در سايت توسط : اداره آموزش