دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 برنامه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی ویژه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 * جدید*

 تاريخ: 13/10/93

 جهت مشاهده برنامه سرویس های دانشجویی ویژه ایام امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 قابل اجرا در بازه زمانی 15/10/93 لغایت 28/10/93 لینک روبرو را کلیک نمایید.


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان