دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 برنامه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی در ایام بعد از امتحانات نیمسال اول **جدید**

 تاريخ: 27/10/93

 

دانشجویان محترم جهت مشاهده برنامه سرویس ایاب و ذهاب ویژه ایام بعد از امتحانات تا شروع نیمسال تحصیلی جدید، لینک روبرو را کلیک نمایید. لازم به ذکر است برنامه سرویس در نیمسال آینده متعاقباً از همین طریق اعلام خواهد شد.


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان