دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

 برنامه سالن ورزشی دانشگاه برای دانشجویان دختر و بانوان محترم در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93

 تاريخ: 18/12/93

 


 درج در سايت توسط : اداره تربیت بدنی