دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی در ایام تابستان 95

 تاريخ: 01/04/95

 دانشجویان محترم؛ جهت مشاهده جزئیات برنامه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی در ایام تابستان 95 اطلاعیه روبرو را مطالعه فرمایید.


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان