دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعيه دانشگاه صنعتي سهند در خصوص مرحله ارزيابي تخصصي تكميل ظرفيت آزمون دكتري سال 1395

 تاريخ: 13/09/95

 با توجه به آيين نامه پذيرش دانشجو در دوره دكتري (PhD)، پذيرش دانشجو در اين آزمون شامل مصاحبه خواهد بود كه اجراي اين مراحل مطابق با آيين نامه ابلاغي شماره 19177/11 مورخ 7/3/94 صورت خواهد گرفت. مرحله اول مربوط به سنجش علمي بوده كه برگزاري آزمون آن از طريق سازمان سنجش انجام مي­گيرد و مرحله دوم آن شامل بررسي سوابق علمي داوطلبان است كه توسط دانشگاههاي پذيرنده دانشجو صورت مي­گيرد. در راستاي اجراي مرحله دوم موارد پیوستی بصورت دقیق مطالعه گردد.
                                                                     :


 درج در سايت توسط : اداره آموزش