دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

 روز جهانی قدس ،روز تجلی وحدت مسلمین جهان گرامی

 تاريخ: 31/03/96

 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی