دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه اداره امور خوابگاه ها در خصوص ترکیب بندی خوابگاه دانشجویان دکتری برای نیمسال اول سال تحصیلی 97- 96

 تاريخ: 31/05/96

 

به اطلاع دانشجویان محترم دکتری (دارای سنوات مجاز) می­رساند جهت ارائه ترکیب اتاق برای نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 به آدرس www.sutkhabgah.ir مراجعه نمائید. لطفاً قبل از ارائه ترکیب، راهنمای ترکیب بندی را به دقت مطالعه نمائید. ( به علت کمبود جا در ترم آتی حتماً تا تاریخ اعلام شده نسبت به ثبت ترکیب چهار نفره درسامانه اقدام نمائید، در صورت عدم ترکیب در مهلت تعیین شده مشکلات وعواقب بعدی متوجه خود دانشجو خواهد بود).
عدم ارائه ترکیب به منزله انصراف از خوابگاه تلقی شده و به علت برنامه ریزی برای ترم آتی براساس لیست ترکیب بندی، اسکان خارج از لیست امکان پذیر نخواهد بود.
در صورت داشتن بدهی اجاره بهای خوابگاه از طریق پرتال صندوق رفاه دانشجویان (http://bp.swf.ir ) نسبت به پرداخت اقدام نمایید.
آخرین مهلت ارائه ترکیب 10 شهریور ماه می باشد.


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان