یکشنبه، 25 مهر 1400 پرچم ایران تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
اطلاعیه ها
اخبار
آلبوم تصاویر
راهنمای تلفن
جستجو
کتابخانه مرکزی
پست الکترونیکی
اتوماسیون اداری
انتشارات
سامانه نشريات
گزارش عملکرد دانشگاه
میز خدمت
بیانیه حریم خصوصی
ارتباط با مسئولین
لینک های مفید
l 
 

Skip Navigation Links
صفحه نخست
مدیریتExpand مدیریت
دانشکده هاExpand دانشکده ها
اداراتExpand ادارات
مراکز پژوهشیExpand مراکز پژوهشی
کتابخانه مرکزی
نهاد نمایندگی رهبری
اطلاعیه هاExpand اطلاعیه ها
اخبارExpand اخبار
آلبوم تصاویر
راهنمای تلفن
     
آگهی مناقصه انجام امور خدماتی و تنظیفی دانشگاه

 تاريخ: 27/11/95

 
آگهي مناقصه عمومي
 
دانشگاه صنعتي سهند تبريز از كليه شركتهاي واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه عمومي با مشخصات ذيل دعوت مي نمايد:
1-  موضوع مناقصه: انجام امور خدماتی و تنظیفی دانشگاه
2- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ضمانت نامه بانكي به مبلغ -900/000/000 ریال به حروف نهصد میلیون ریال يا واريز اين مبلغ به حساب جاري 0573086007 نزد بانك تجارت شعبه خسروشاه
3- محل و مهلت دريافت اسناد مناقصه : شركتهاي واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد در روزهای یکشنبه 95/12/01و دوشنبه 95/12/02 در ساعت اداري با در دست داشتن فيش بانكي به مبلغ 200/000 ريال به حروف دویست هزار ریال ( واريز به حساب 0592013851 نزد بانك تجارت شعبه خسروشاه بنام درآمدهای اختصاصی اموردانشجویان ) به امور اداري دانشگاه واقع در تبريز – شهر جديد سهند - پرديس دانشگاه صنعتي سهند مراجعه نمايند.
4- مدارک مورد نیاز:
1-4- رونوشت فعاليت و اساسنامه شركت و آگهي روزنامه رسمي كشور و آخرين تغييرات شرکت حاوي امضاهاي مجاز.
2-4-  ارائه کد رهگیری مبنی بر فعالیت شرکت.
3-4- رونوشت تعيين صلاحيت شركت از اداره كار و امور اجتماعي.
4-4- سوابق كاري و تائيديه كاركرد از محل هاي قبلي كار شركت در خصوص انجام امورات مرتبط با مناقصه.
5-4- سایر شرایط مناقصه در اسناد مناقصه قید شده است.
5- مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه دانشگاه : روز شنبه مورخه 95/12/14 تا ساعت 14 می باشد. 
6- زمان گشايش پاكتها : زمان گشايش پاكتهاي الف و ب روز شنبه مورخ 95/12/14 ساعت 15 بعد از ظهر و گشایش پاکتهای ج (قیمت) روز دوشنبه مورخه 95/12/16 راس ساعت 14 بعد از ظهر در محل دفتر امور اداري واقع در پرديس دانشگاه صنعتي سهند خواهد بود .

هزينه آگهي ها بعهده برنده مناقصه مي باشد.

      تلفن :29 و04133458226


 ضمائم
  آگهی مناقصه (83 KB)

 امکانات
     

 
درج در سايت توسط : روابط عمومی
       

دانشگاه صنعتی سهند
شهر جدید سهند
پردیس دانشگاه صنعتی سهند

تاریخ آخرین بروز رسانی  روز چهار شنبه  1400/06/24

 
راهنمای تلفن | پست الکترونیک | آلبوم تصاویر | الف تا ی | نقشه سایت | تماس با ما
طراحی و نگهداری: مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی سهند
کلیه حقوق نشر محفوظ است